Nổi buồn Tiến Minh – HCĐ Seagames

Nỗi buồn Tiến Minh! Lại thêm một kì Sea games thất bại của Tiến Minh. Tuy rằng với tấm HCĐ đơn nam, thành tích này là tốt hơn nhiều so với 2 kì Sea games trước. Không thể nói đây là kì Seagames thất bại của cầu lông Việt nam, vì với 2 Huy chương đồng … Đọc tiếpNổi buồn Tiến Minh – HCĐ Seagames