Bài dịch: UML Chapter 1 – Introduction

UML ( Unified Modeling Language) hay còn gọi là Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, được xem như là ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn trong việc phát triển hệ thống cũng như phần mềm. Tuyên bố trên đã chính thức kết thúc những tranh cải xung quanh việc phát triển phần mềm … Đọc tiếpBài dịch: UML Chapter 1 – Introduction

Sinh nhật 3 tuổi – Câu chuyện chiếc muỗng và con trai đã lớn

“Con không biết bú bình”. Mẹ khẳng định. 3 tháng tuổi, Mẹ bắt đầu cho con dặm thêm sữa, vì 4 tháng Mẹ sẽ đi làm lại. Muốn con làm quen với sữa công thức. Nhìn con cứ day day bình sữa, cả tiếng cũng chẳng được giọt nào. Mẹ lại xót ruột, thôi đút … Đọc tiếpSinh nhật 3 tuổi – Câu chuyện chiếc muỗng và con trai đã lớn