Cách unbrick máy Sky A910S ( L)

1. Download rom quốc tế A910 https://www.fshare.vn/file/L27KYU3MMYO8 2. Download tool unbrick https://drive.google.com/file/d/0Bx0_98sgUw6sM2RsSDBCaG1qNWc/view?usp=sharing . Pass: haihth.wordpress.com 3. Download img cứu boot cho A910 https://www.fshare.vn/file/TWWZBHNK7T 4. Chuẩn bị thẻ nhớ 8GB. 5. Down và cài driver qualcom cho cổng QHSUSB-BULK (Win 32 hoặc 64)(https://www.fshare.vn/file/ODKGCZO7MBCJ) Chạy tool DiskImageRev2 lên. Ghi file img vào thẻ nhớ Bật máy lên. Nếu vào fast boot thì … Đọc tiếpCách unbrick máy Sky A910S ( L)