Bài dịch: UML Chapter 1 – Introduction

UML ( Unified Modeling Language) hay còn gọi là Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, được xem như là ngôn ngữ mô hình hóa tiêu chuẩn trong việc phát triển hệ thống cũng như phần mềm. Tuyên bố trên đã chính thức kết thúc những tranh cải xung quanh việc phát triển phần mềm … Đọc tiếpBài dịch: UML Chapter 1 – Introduction