DP4Dummies – Chương 9: State, Proxy

CHƯƠNG 9: KIỂM SOÁT ĐỐI TƯỢNG CỦA BẠN VỚI MẪU TRẠNG THÁI STATE VÀ MẪU ĐẠI DIỆN PROXY Trong chương này: –         Sử dụng mẫu State –         Cho phép trạng thái xác định kết quả –         Hiểu về mẫu Proxy –         Sử dụng proxy để đại diện cho đối tượng của bạn –         Kết nối … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 9: State, Proxy

DP4Dummies – Chương 8: Iterator, Composite

CHƯƠNG VIII: XỬ LÝ TẬP HỢP VỚI MẪU ITERATOR VÀ MẪU COMPOSITE Trong chương này: –         Sử dụng mẫu Iterator (đối tượng lặp lại) –         Tạo một đối tượng Iterator –         Duyệt qua danh sách các phó giám đốc bằng một Iterator nội tại –         Hiểu được mẫu Composite (tập hợp) –         Sử dụng một … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 8: Iterator, Composite

DP4Dummies – Chương 7: Template, Builder

CHƯƠNG 7: TẠO HÀNG LOẠT ĐỐI TƯỢNG VỚI MẪU TEMPLATE (Khuôn Mẫu ) VÀ MẪU BUILDER (Thợ Xây) Trong chương này, chúng ta đi qua một số nội dung sau: Sử dụng mẫu Template Tạo rô bốt sử dụng mẫu template Kế thừa mẫu template Hiểu biết sự khác biệt giữa mẫu Template và mẫu … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 7: Template, Builder

DP4Dummies – Chương 6: Adapter, Facade

Chương 6: ĐƯA MỘT CÁI CHỐT HÌNH TRÒN VÀO MỘT LỖ HÌNH VUÔNG VỚI MẪU CHUYỂN ĐỔI ADAPTER VÀ MẪU MẶT TIỀN FAÇADE Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các nội dung sau: Sử dụng mẫu chuyển đổi Adapter Tạo một adapter Chuyển đổi một đối tượng Ace thành đối tượng Acme Xử … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 6: Adapter, Facade

DP4Dummies – Chương 5: Singleton, Flyweight

CHƯƠNG V: TỪ MỘT CHO TỚI NHIỀU – MẪU DUY NHẤT SINGLETON VÀ MẪU FLYWEIGHT Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua  các nội dung sau: Sử dụng mẫu duy nhất Singleton Ví dụ về Singleton Đồng bộ hóa để loại bỏ các vấn đề rắc rối trong đa luồng. Một cách tốt hơn … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 5: Singleton, Flyweight

DP4Dummies – Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

Chương 4: “Chuyện gì đang diễn ra” mẫu Observer và mẫu Chain of Responsibility Trong chương này, chúng ta sẽ nói về: –         Sử dụng mẫu Observer (Mẫu quan sát) –         Tạo một đối tượng quan sát Observer và đối tượng bị quan sát Subject –         Sử dụng lớp Observer Java –         Sử dụng giao … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

DP4Dummies – Chương 3: Decorator, Factory

CHƯƠNG 3: TẠO VÀ MỞ RỘNG MỘT ĐỐI TƯỢNG VỚI MẪU DECORATOR VÀ FACTORY Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về một số nội dung sau: Giữ vững nguyên tắc viết mã “Open-Close” hay “Luôn mở cho việc mở rộng, nhưng đóng cho việc sửa đổi” Giới thiệu về mẫu trang trí Decorator … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 3: Decorator, Factory

DP4Dummies – Chương 2: Strategy

Chương 2: Lên kế hoạch hành động với Mẫu Strategy (Mẫu chiến lược) Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các nội dung sau: Mở rộng việc lập trình hướng đối tượng Làm quen với các khái niệm trừu tượng, đóng gói, đa hình và kế thừa Chuyển đổi qua lại giữa 2 khái … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 2: Strategy

DP4Dummies – Chương 1 – Tổng quan các mẫu DP

Chương 1: Xin chúc mừng, rắc rối của bạn đã được giải quyết triệt để. Trong chương này, chúng ta sẽ nói đến: Giới thiệu về Mẫu thiết kế Design Patterns là gì? Hiểu biết về tác dụng của Design Patterns Mở rộng lập trình hướng đối tượng Điểm sơ qua một số mẫu Design … Đọc tiếpDP4Dummies – Chương 1 – Tổng quan các mẫu DP

Series bài dịch Design Patterns for Dummies – Giới thiệu

Xin chào các thành viên trong diễn đàn congdongcviet ! Mình yêu máy tính, và lập trình từ nhỏ. Thông thường khi “bí” một vấn đề nào, mình lên mạng tìm kiếm. Hầu hết là tìm ra được lời giải nhờ các bạn khắp nơi từng hỏi và từng trả lời. Thiết nghĩ mình cũng … Đọc tiếpSeries bài dịch Design Patterns for Dummies – Giới thiệu