Đăng bởi 18 phản hồi

Cách unbrick máy Sky A910S ( L)

1. Download rom quốc tế A910 https://www.fshare.vn/file/L27KYU3MMYO8

2. Download tool unbrick https://drive.google.com/file/d/0Bx0_98sgUw6sM2RsSDBCaG1qNWc/view?usp=sharing . Pass: haihth.wordpress.com

3. Download img cứu boot cho A910 https://www.fshare.vn/file/TWWZBHNK7T

4. Chuẩn bị thẻ nhớ 8GB.

5. Down và cài driver qualcom cho cổng QHSUSB-BULK (Win 32 hoặc 64)(https://www.fshare.vn/file/ODKGCZO7MBCJ)

Chạy tool DiskImageRev2 lên.

Ghi file img vào thẻ nhớ

Bật máy lên. Nếu vào fast boot thì up rom trên vào là xong.